WSKO

WSKO ontwikkelt met plezier! 

Met ruim 5.200 leerlingen en 525 medewerkers vervult WSKO een cruciale rol in het basisonderwijs van Westland en Midden-Delfland. Geworteld in een rijke geschiedenis, hechten wij sterk aan onze band met de verschillende kernen. Onze missie is duidelijk: we willen leerlingen voldoende basiskennis en -vaardigheden meegeven om zelfstandig en zelfredzaam te worden en ze een (leer)omgeving bieden waarin zij zichzelf leren kennen en leren om open te staan voor anderen. Een ambitieuze, maar vooral hoopvolle en liefdevolle aanpak staat daarbij voor ons centraal.


Deze pijlers leiden ons handelen:

Als we kinderen kunnen opleiden tot actieve burgers die zich niet alleen staande kunnen houden in de wereld waarin ze volwassen zullen zijn, maar daar ook een positieve bijdrage aan kunnen leveren, is ons werk geslaagd.


Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO)

De Ruijtbaan 83, 2685 RS Poeldijk

0174-280446

www.wsko.nl

info@wsko.eu