ICT

Visie op onderwijs en ICT

Ieder kind is uniek. Op De Zeester willen we dat kinderen hun eigen mogelijkheden (en ook onmogelijkheden) ontdekken en dat ze daarbij hun talenten zo goed mogelijk leren ontwikkelen. Dit alles kan alleen in een veilige omgeving. Een omgeving waarin er ruimte is om van je fouten te leren. Een omgeving waarin je leert van een ander en waar je leert omgaan met een ander. In dit hele proces speelt ICT een steeds grotere rol.

ICT in de klas en thuis

Het is geen doel op zich, maar ICT kan wel worden ingezet om doelen te bereiken. ICT wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in ons onderwijs en leerproces. Door de inzet van ICT kunnen we veel meer onderwijs op maat bieden. De lessen worden interactiever en de betrokkenheid van leerlingen wordt hoger. Daarom hebben leerlingen vanaf groep 3 hun eigen Chromebook. De kleuters werken met iPads. 

Dankzij MOO, ‘mijn omgeving online’, kunnen kinderen ook thuis werken met oefensoftware die naadloos aansluit bij de in de klas behandelde lesstof. Zo kan een kind thuis oefenen met de oefensoftware van Veilig Leren Lezen of oefenen met spelling in Bloon. En staat er een topo toets op het programma, dan kunnen de kinderen thuis leren m.b.v. Topomaster van Blink. Vanaf groep 5 wordt er gewerkt met Snappet. De groepsleerkracht kan u vertellen met welke programma's u eventueel ook thuis aan de slag kunt. De leerkracht houdt het overzicht van de vorderingen van elke leerling, veel programma's geven ook directe feedback aan de kinderen.

ICT in de praktijk

Dankzij Google apps als Google Hangouts leggen we contact met de wereld, in Google Classroom kan onder andere extra worden geoefend, ook thuis, waarbij we werken in de cloud. We zetten Google skills for kids in om de kinderen te leren werken met alle mogelijkheden die de Google apps bieden, bijvoorbeeld Google Presentaties en Google Documenten. Ook leren we hoe je een goede zoekopdracht geeft en effectief kunt zoeken op het internet.

Klaar voor de toekomst, bewust online nu

Op De Zeester zijn we ervan bewust dat de leerlingen die we nu opleiden andere vaardigheden nodig hebben voor de banen van de toekomst. Daarom is er de leerlijn Digitale geletterdheid ontwikkeld. Kinderen moeten hun weg kunnen vinden in de digitale wereld en samenleving, op een veilige en verantwoorde manier.

Toekomstgericht onderwijs maakt leerlingen digitaal vaardig en mediawijs en stelt hen in staat zich op dat vlak te blijven ontwikkelen. Wij moeten zorgen dat onze leerlingen de kansen krijgen om deze digitale wereld te benutten. Maar ook dat zij mediawijsheid leren: hoe gedraag je je online, wat is veilig gedrag online, enz.

Kinderen op De Zeester zullen aan de slag gaan met:

  • ICT basisvaardigheden - werken met een chromebook, werkstuk/presentatie maken in Google Apps.
  • Informatievaardigheden - kritisch kunnen zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van informatie.
  • Mediawijsheid - de kansen en gevaren van (digitale) media
  • ‘Computational thinking’ - programmeren.

De ICT kernpunten van De Zeester 

  • Het optimaal gebruikmaken van ICT-middelen die het onderwijs ons kan bieden, met als doel verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
  • Leerlingen werken zoveel mogelijk zelfstandig met diverse software op tablets, chromebooks en touchscreens.
  • Het optimaal gebruikmaken van de vaardigheden en ervaringen van medewerkers en leerlingen.
  • Het openstaan voor nieuwe ICT-ontwikkelingen binnen de veranderende maatschappij.
  • Het inspelen op de eisen die de maatschappij stelt ten aanzien van de 21st century skills / Onderwijs 2032.
  • Veiligheid en gedragsregels online.

Google Reference School

Wij zijn trots op ons label ‘Google Reference School’ waarmee we de erkenning hebben gekregen voor de positieve manier van het geven van “digitaal toekomstgericht” onderwijs. Met behulp van Chromebooks en Google Apps geven we invulling aan nieuwe vaardigheden en leren wij de kinderen samenwerken en delen in een online netwerk. Klik hier om meer te lezen over dit label.