Leerlingenraad

Onze leerlingenraad, toen en nu

Toen: de geschiedenis van de leerlingenraad

De eerste taak die de leerlingenraad in 2012 kreeg, was het bedenken van een plan om de nieuwe naam van de school te kiezen. De leerlingenraad heeft toen een prijsvraag uitgeschreven onder de leerlingen en ouders van het Kompas en de St. Aloysius. De winnaar van die prijsvraag heeft de naam De Zeester bedacht en kreeg zelfs een fiets cadeau. De leerlingenraad heeft duidelijke inbreng gehad tijdens de voorbereidingen en de onthulling van de nieuwe naam. (zie foto).

Nu: actief en gedreven

 

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Dit schooljaar wordt de raad vertegenwoordigd door Roosmarie, Britt, Matthijs, Babet, Lynn, Euz en Yuri. De leerlingenraad denkt actief mee over het onderwijs op de Zeester en vergadert 6 keer per jaar met juf Carmen. Zij bespreken met haar hoe zij vinden dat het gaat op school en tijdens het buitenspelen.

De kindereren van de leerlingenraad nemen tips en ideeën mee van de andere kinderen uit de klas naar de vergaderingen. In de aula hangt ook een ideeënbus van de leerlingenraad. Hier kunnen alle kinderen hun ideeën in doen. De bus wordt voor iedere vergadering geleegd en de ideeën worden tijdens de vergadering besproken.