Schoolgids

Hier vindt u de schoolgids van De Zeester. Met deze schoolgids geven wij u graag een uitgebreide indruk van onze ideeën over onderwijs en opvoeding, wat we willen bereiken met de kinderen, hoe wij op onze school onderwijs geven, de sfeer waarin we werken, afspraken die we maken, de zorg voor ieder kind en de samenwerking met de ouders. Deze gids is samen met het team en de MR opgesteld.

De vijf kernwaarden van het onderwijs op De Zeester zijn:
Veiligheid en respect, samenwerken, zelfvertrouwen, eigenaarschap en creativiteit.

Wij wensen u veel plezier en succes toe bij het maken van de keuze voor een basisschool voor uw kind(eren).