Identiteit

De katholieke identiteit

We baseren ons handelen op algemeen menselijke waarden die door onze katholieke identiteit op een bepaalde manier worden geaccentueerd. Iedereen die zich kan vinden in onze waarden en overtuigingen en kernwaarden van onze school, is bij ons van harte welkom! Als school vinden we de katholieke waarden en normen, verdraagzaamheid, eerlijkheid en betrokkenheid erg belangrijk. Van alle leerlingen en ouders/verzorgers verwachten we dat ze actief meedenken in deze waarden en normen. Uiteraard besteden we gedurende het schooljaar aandacht aan de christelijke feestdagen. Wij hebben geregeld contact met de parochie. Naast de katholieke Bijbelverhalen worden er in de bovenbouw ook andere wereldgodsdiensten behandeld, omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we ook aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging. 

In elke groep wordt gewerkt met de methode “Trefwoord”. Dit is een kalendermethode; elke dag wordt er een blad van de kalender centraal gesteld. Er horen liedjes, versjes en verhalen bij. 

Eerste Heilige Communie en het Vormsel

In groep 4 krijgen de leerlingen de mogelijkheid om hun Eerste Heilige Communie te doen en in groep 8 het Vormsel. De kinderen worden hierbij voornamelijk begeleid door de ouders en parochie, waarbij de school een betrokken rol heeft.

Als we het hebben over de identiteit van De Zeester dan gaan we uit van de katholiciteit. Dit betekent dat we als WSKO-school een aantal kenmerken willen nastreven die we als stelling hebben afgesproken:

  • Vanuit openheid is onze drempel laag en willen we niemand buiten sluiten;
  • We willen zien en gezien worden. We zien de kinderen op onze school en geven hen de ruimte zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past;
  • Onze wortel komt voort uit de Bijbel en daardoor willen we ons laten inspireren. Wij weten met elkaar wat we van waarde vinden en willen dat doorgeven aan onze leerlingen;
  • Iedereen is uniek. Wij willen oog hebben voor de talenten van het kind. Dat gaat verder dan alleen kennis overbrengen;
  • Samen zijn betekent in relatie met anderen groeien en ontwikkelen. Wij denken en handelen vanuit het collectief met oog voor het individu;
  • We geloven in het goede. Mensen zijn in wezen goed. Vanuit deze positieve houding zien we in elk kind, elke mens iets goeds;
  • Realiseren wat waar is, kiezen wat goed is en scheppen wat mooi is. We geloven dat iedereen op school ergens verantwoordelijk voor is of kan zijn;
  • Er is meer tussen hemel en aarde en daar willen we ruimte voor geven. We zijn niet bang om ruimte te geven aan stilte of om samen te vieren. Op De Zeester hebben we hier een prachtige ruimte voor, de Ruimte van Rust. 

Ruimte van Rust

Met de nieuwbouw zagen wij een kans. Een kans een om plek te creëren voor kinderen om tot rust te komen. Een ruimte van rust. Er gebeurt zóveel in ons leven en natuurlijk ook in de scholen; het is goed om in die hectiek rust te creëren. Ook kinderen zijn daarbij gebaat, vooral als er ingrijpende dingen in hun leven plaatsvinden. 

De Ruimte van Rust is een aparte ruimte in ons gebouw. Via ramen kun je naar binnen en naar buiten kijken. Je oog wordt meteen getrokken naar het grote glas-in-loodraam van handen die een ster omvatten. Het raam verwijst naar onze naam, De Zeester, die weer verwijst naar onze missie: Alle kinderen worden sterren, als we ze laten stralen! In deze ruimte staat een grote kaars en er ligt een boek waar kinderen en ouders een berichtje kunnen achterlaten, een wens kunnen opschrijven, hun verdriet kwijt kunnen. 

Het is een ruimte waar kinderen alleen kunnen zijn als ze daar behoefte aan hebben of juist even samen met iemand. Bij het overlijden van een dierbare kan er een (elektrisch) kaarsje worden aangestoken, maar ook bij fijne gebeurtenissen is er hier ruimte om stil te staan bij een mooi moment. 

Ruimte van Rust

Rust is een heel klein iets,
Voor de een is het veel, voor de ander niets.
Je kan hier komen,
Om lekker weg te dromen.
Soms wil je iets zeggen met woorden tegen elkaar,
Maar het kan ook zonder woorden; met een gebaar.
Je kan hier komen om te herinneren aan iets,
Maar je mag ook komen met helemaal niets.
Samen of alleen, wat is rust dan fijn,
Dan ... kun je op dit plekje zijn.
Je krijgt er een rustig gevoel bij,
En dat maakt je als mens heel prettig en blij.