Identiteit

De katholieke identiteit

Iedereen die zich kan vinden in onze waarden en overtuigingen en kernwaarden van onze school, is bij ons van harte welkom! Als school vinden we de katholieke waarden en normen, verdraagzaamheid, eerlijkheid en betrokkenheid erg belangrijk. Van alle leerlingen en ouders/verzorgers verwachten we dat ze actief meedenken in deze waarden en normen. Uiteraard besteden we gedurende het schooljaar aandacht aan de christelijke feestdagen. Naast de katholieke Bijbelverhalen worden er in de bovenbouw ook andere wereldgodsdiensten behandeld, omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we ook aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging. 

In elke groep wordt gewerkt met de methode “Trefwoord”. Dit is een kalendermethode; elke dag wordt er een blad van de kalender centraal gesteld. Er horen liedjes, versjes en verhalen bij. 

Eerste Heilige Communie en het Vormsel

In groep 4 krijgen de leerlingen de mogelijkheid om hun Eerste Heilige Communie te doen en in groep 8 het Vormsel. De kinderen worden hierbij voornamelijk begeleid door de ouders en parochie, waarbij de school een betrokken rol heeft.

Levensvragen stellen is één van de pijlers van ons schoolbestuur WSKO:

Kinderen stellen van nature vragen.
Wie ben ik, wie zijn wij, wat is onze plek in deze wereld?
Hoe kunnen wij duurzaam en vreedzaam samenleven?
In het dagelijks leven overkomen ons dingen en vallen ons dingen toe.
Wij ervaren dan een onderbreking van het dagelijkse. We willen ruimte
bieden voor de levensvragen die dan bovenkomen, zonder ze eenduidig
te willen beantwoorden. We geven een bedding aan deze vragen.
We stimuleren een levenshouding gericht op het zoeken naar zin en
betekenis in rituelen en bij vieringen.

Daarbij laten we ons inspireren door de katholieke traditie, waarin
verwondering over het onverklaarbare, dankbaar zijn en offers
brengen, het ontwikkelen van kracht - ook in moeilijke situaties - en de
ander geven wat je zelf nodig hebt, door de eeuwen heen voorgeleefd en
doorgegeven werd.
Kortom: we moedigen het stellen van vragen aan. Niet zodat we
antwoord kunnen geven, maar zodat we het gesprek met elkaar kunnen
aangaan en tot een echte ontmoeting kunnen komen.
We benutten vormende gebeurtenissen, “momenten van
onderbreking” als deze zich aandienen. En we bouwen ruimte in voor
rituelen en vieringen, en maken deze betekenisvol.

Ruimte van Rust

Met de nieuwbouw zagen wij een kans. Een kans een om plek te creëren voor kinderen om tot rust te komen. Een ruimte van rust. Er gebeurt zóveel in ons leven en natuurlijk ook in de scholen; het is goed om in die hectiek rust te creëren. Ook kinderen zijn daarbij gebaat, vooral als er ingrijpende dingen in hun leven plaatsvinden. 

De Ruimte van Rust is een aparte ruimte in ons gebouw. Via ramen kun je naar binnen en naar buiten kijken. Je oog wordt meteen getrokken naar het grote glas-in-loodraam van handen die een ster omvatten. Het raam verwijst naar onze naam, De Zeester, die weer verwijst naar onze missie: Alle kinderen worden sterren, als we ze laten stralen! In deze ruimte staat een grote kaars en er ligt een boek waar kinderen en ouders een berichtje kunnen achterlaten, een wens kunnen opschrijven, hun verdriet kwijt kunnen. 

Het is een ruimte waar kinderen alleen kunnen zijn als ze daar behoefte aan hebben of juist even samen met iemand. Bij het overlijden van een dierbare kan er een (elektrisch) kaarsje worden aangestoken, maar ook bij fijne gebeurtenissen is er hier ruimte om stil te staan bij een mooi moment. 

Ruimte van Rust

Rust is een heel klein iets,
Voor de een is het veel, voor de ander niets.
Je kan hier komen,
Om lekker weg te dromen.
Soms wil je iets zeggen met woorden tegen elkaar,
Maar het kan ook zonder woorden; met een gebaar.
Je kan hier komen om te herinneren aan iets,
Maar je mag ook komen met helemaal niets.
Samen of alleen, wat is rust dan fijn,
Dan ... kun je op dit plekje zijn.
Je krijgt er een rustig gevoel bij,
En dat maakt je als mens heel prettig en blij.