De Zeester in de komende jaren

Toekomstplannen

Het team van De Zeester blijft zichzelf continu ontwikkelen om de kwaliteit van het onderwijs op hoog niveau te houden. Deze ontwikkelingen hebben we beschreven in een Schoolplan. In het huidige Schoolplan 2023-2027 staan de volgende plannen beschreven:

  1. Onze school heeft een duidelijke 'onderwijsstructuur' zoals de doorgaande lijn binnen de school m.b.t. talentontwikkeling. Bijvoorbeeld: een structureel en passend aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, sterrenwerk en sterrenpodium.
  2. In onze school zijn de leerkrachten zich steeds bewust van het belang van hun handelen. Zij geven effectieve instructie aan de hand van onderwijsdoelen m.b.v. het EDI-model (Expliciete directe instructie model).
  3. In onze school werken we met een heldere visie. Die visie zorgt voor heldere keuzes bij het uitzoeken van de modernste leermiddelen zoals methodes en ict materialen, passend bij deze tijd.
  4. Op onze school hebben we een grote ouderbetrokkenheid door constructief en doelgericht samen te werken met ouders. Bijvoorbeeld: invoeren van 'doelengesprekken' aan het begin van het schooljaar.