Leerlingenzorg

 

Veel van de keuzes die wij maken op school zijn er op gericht om te voorkomen dat er zorg ontstaat bij een leerling. Toch kunnen we niet alles voorkomen, dus stellen we ook alles in het werk om een ontstane zorg adequaat aan te pakken.

Hoe wij dat doen en welke hulplijnen wij daar zo nodig bij inzetten, leest u hier.

Voor ons dyslexieprotocol, klikt u hier.

Schoolondersteuningsteam (SOT)

Sinds De Wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is gestart, maakt onze school deel uit van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland. Inmiddels is dit het Schoolondersteuningsteam (SOT). Hierin werken 44 basisscholen (voor regulier en speciaal basisonderwijs) en twee scholen voor speciaal onderwijs samen binnen de gemeenten Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland (deelgemeente Rotterdam). Met elkaar wordt geprobeerd passend onderwijs vorm te geven.
In het bestuur van het Samenwerkingsverband is ook ons bestuur vertegenwoordigd. Voor meer informatie over het Schoolondersteuningsteam  kunt u een kijkje nemen op de website.

Sociaal Kernteam Westland

Samen met de school vinden wij het belangrijk dat uw kind plezier beleeft, durft te ontdekken en zichzelf kan zijn. Het SKT biedt ondersteuning aan zowel u als ouder(s) als aan de school, bij vragen over opvoeden, opgroeien en ontwikkeling van uw kind. Ook op De Zeester is een schoolcontactpersoon betrokken, die kan meedenken als uw kind op school en/of thuis wellicht extra ondersteuning nodig heeft. Indien de school denkt dat het SKT u of uw kind kan helpen, bespreken zij dit met u. De schoolcontactpersoon sluit ook aan bij het overleg op school. Wilt u meer lezen? Klik dan hier

Perspectief op school

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. In het document 'Perspectief op school' leest u wat onze visie is op ondersteuning, de ondersteuningsmogelijkheden die onze school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die wij onszelf stellen. 

Klik hier om meer te lezen over ons perspectief op school.