Bewegend leren

Bewegen en leren gaat ook samen

Kinderen hebben van nature de intentie om te ontdekken en te ervaren, ze hebben veel energie en een korte spanningsboog. Het is dan ook vreemd dat kinderen op de basisschool wordt aangeleerd om stil te zitten. Waarom is dat eigenlijk zo? Kan het ook op een andere manier? De afgelopen periode zijn wij bezig geweest om de interventie Bewegend leren te ontwikkelen die de oplossing is voor het zittende onderwijs. Bewegend leren is een interventie waarbij bewegen wordt ingezet als middel om het leerdoel op leuke en leerzame manier te behalen. De methode is als pilot gestart op de Lea Dasberg school in Arnhem en was direct succesvol. Uit de resultaten bleek dat de kinderen meer aandacht bij de les hadden en dat de schoolresultaten vooruit zijn gegaan. Van de kinderen tot de leerkrachten, directie en ouders, iedereen is enthousiast over deze nieuwe wijze van lesgeven.

"Get up and learn" in plaats van "sit down and listen"

Ook op De Zeester zijn we enthousiast geworden over deze nieuwe vorm van leren. Uitspraken in de media zoals “Zitten is het nieuwe roken” en de overgang na de kleuters “Sit down, and listen!” geven te denken. Graag ziet ons team leerlingen die doen en leren. Dit gaat niet ten koste van de lesstof, maar de huidige lesmethoden kunnen creatief omgevormd worden tot lessen waarbij leerlingen tegelijkertijd bewegen en leren. Grotendeels in stilte of antwoorden voor zichzelf makend. Door een stille rustige omgeving blijft iedere leerling gefocust op zijn automatiseringswerk. Wetenschappelijk onderzoek heeft al aangetoond dat vooral op gebied van rekenen dit tot betere leeropbrengsten heeft geleid. Daarnaast zijn belangrijke effecten dat de motivatie en betrokkenheid van leerlingen veel groter wordt. Leerlingen ervaren het als spelletjes, terwijl de lesstof en hun doelen behouden worden. De leerlingen werken dagelijkse enthousiast met bewegend leren aan hun lessen.

Bewegend leren in beeld

Wilt u weten hoe dat er dan uit ziet in de praktijk? Klik dan hier!