Continurooster

Op De Zeester hebben we een continurooster. De schooldag begint om half negen en eindigt om kwart voor drie 's middags. Op woensdag eindigt de dag om 12.00 uur. 

Tussen de middag lunchen de kinderen in de klas onder begeleiding van hun eigen leerkracht. De onderbouw luncht om 11:45 uur en de bovenbouw om 12:15 uur. Wanneer de kinderen nog niet klaar zijn met hun lunch, neemt de midden- en bovenbouw het eten mee naar buiten. De kleuters eten binnen, onder begeleiding, verder. Hierna mogen alle leerlingen een half uur buitenspelen.

De begeleiding tijdens het buitenspelen en van de kinderen die nog niet klaar zijn met hun lunch, wordt verzorgd door professionals van Simba. Ook is er altijd een van de leerkrachten zonder groep buiten ter begeleiding en als aanspreekpunt. Bij slecht weer is er een binnenprogramma. Hierbij valt te denken aan spelletjes in de aula, activiteiten in de gymzaal/speellokaal en eventueel een film kijken.

Er worden kosten gemaakt om het continurooster op een goede manier te kunnen organiseren. Hier worden de leerkrachten tijdens de eetmomenten, de pedagogisch medewerkers van Simba van betaald en wordt er buitenspeelmateriaal aangeschaft. De kosten worden doorberekend naar alle ouders in overeenstemming met de MR.