Beleid advisering & overstap PO-VO

 

Van eindtoets naar doorstroomtoets

Vanaf schooljaar 2023/2024 maken alle kinderen in groep 8 de doorstroomtoets. Inhoudelijk verandert er niets aan de toets. Waarom dan toch een nieuwe naam? Dit is omdat een kind zich na de basisschool doorontwikkelt op de middelbare school. De naam eindtoets klopt dus eigenlijk niet. 

Wat er wel verandert is dat de kinderen de doorstroomtoets voortaan al in februari maken, direct nadat ze het schooladvies hebben gekregen. Bij een hogere score dan het advies van de school, wordt dit in principe bijgesteld naar boven, alleen als wij dit voor de leerling ook echt beter vinden. Is de score lager? Dan verandert er niets.

Nieuw is de landelijke aanmeldweek van 25 t/m 31 maart 2024. Tijdens deze week melden alle achtstegroepers zich tegelijkertijd aan bij een middelbare school. Omdat alle kinderen zo vroeg hun definitieve advies hebben, kunnen zijn zich gelijktijdig op hun juiste niveau aanmelden. Zo heeft iedereen evenveel kans op een plek op de school van hun keuze.

Wanneer gebeurt er wat? (definitieve data volgen nog)

  • In oktober/november wordt de DIA-middenmeting groep 8 afgenomen. (Dit zijn de reguliere LVS toetsen die in de groepen 3 t/m 7 altijd in januari en juni worden afgenomen)
  • Tussen 10 en 31 januari 2024 ontvangen de kinderen het schooladvies. Hierna volgt een leerling-ouder-leerkracht gesprek, waarin het schooladvies wordt toegelicht en het onderwijskundig rapport wordt doorgenomen.
  • Tussen 5 februari t/m 16 februari maken alle kinderen de DIA-doorstroomtoets. 
  • Halverwege maart krijgt uw zoon en/of dochter de uitslag van de doorstroomtoets. 
    Is de uitslag van de toets hoger dan het schooladvies, dan gaan de leerkrachten met u en uw zoon en/of dochter in gesprek. Bij een lagere score verandert er niks en is er dus geen gesprek meer met de leerkrachten. 
  • Uiterlijk 24 maart ontvangt uw zoon en/of dochter het definitieve schooladvies en de unieke code. 
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich met hun definitieve advies en de unieke code aan bij de middelbare school.

 

U kunt de procedure lezen in het volgende beleidsdocument