Executieve functies

Op De Zeester houden we ons ook bezig met de executieve functies. Wat zijn nu precies excecutieve functies? Dit zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag; zij schakelen afleidende factoren uit en plannen de volgorde van ons handelen. Wanneer het brein het orkest is, kunnen executieve functies worden gezien als de dirigent.

Op De Zeester gebruiken we de metafoor van 'de boot'. Het kind is de kapitein en stuurt zijn boot aan om het gewenste doel te bereiken. De metafoor van (het besturen van) de boot laat zien dat de verschillende executieve functies elkaar sterk beïnvloeden en goed met elkaar moeten samenwerken.

Iedere maand zal er een andere functie centraal staan in de groepen.

Executieve functie van de maand

April/Mei tot na de meivak: Planning en organisatie (het kompas)

Planning en organisatie zijn de vaardigheden die je helpen om een plan van aanpak te maken en daadwerkelijk uit te voeren.

De hulpzin die de leerkrachten gebruiken, is: Vaar op je kompas!

De onderbouw basisschool (groep 1 t/m 4):

 • Kan een taakje overzien (puzzel, kralenplank, wat heb ik nodig bij een plak/knutselwerkje enz.)
 • Kan het doel  van een activiteit voor ogen houden, bijv. bij het bouwen van een huis, maken van een tekening.
 • Weet waar hij/zij de spullen kan vinden en hoe ze opgeruimd moeten worden.
 • Kan de tafel, het laatje e.d. opgeruimd houden.

Midden-en bovenbouw basisschool groep 5 t/m 7:

 • Kan prioriteiten stellen, een volgorde bepalen (wat is belangrijk en wat niet, wat moet eerst en wat daarna).
 • Kan voorbereid aan een taak/activiteit beginnen: bijv. gymspullen meenemen, toets voorbereiden, chromebook meenemen enz.)
 • Houd de tafel en het laatje netjes.
 • Kan zijn/haar werk netjes verzorgen.

Bovenbouw groep 8:

 • Kan de schoolagenda/weektaak bijhouden.
 • Kan systematisch, volgens stappenplan, werken.
 • Kan inschatten hoe lang een taak duurt of op tijd inleveren.
 • Kan een werkstuk/boekbespreking maken.