Executieve functies

Op De Zeester houden we ons ook bezig met de executieve functies. Wat zijn nu precies excecutieve functies? Dit zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag; zij schakelen afleidende factoren uit en plannen de volgorde van ons handelen. Wanneer het brein het orkest is, kunnen executieve functies worden gezien als de dirigent.

Op De Zeester gebruiken we de metafoor van 'de boot'. Het kind is de kapitein en stuurt zijn boot aan om het gewenste doel te bereiken. De metafoor van (het besturen van) de boot laat zien dat de verschillende executieve functies elkaar sterk beïnvloeden en goed met elkaar moeten samenwerken.

Iedere maand zal er een andere functie centraal staan in de groepen.

Executieve functie van de maand

Maart: Taakinitiatie (de schroef)

Helpt je op tijd en op een efficiënte manier met je taak te beginnen. Ook het zelfstandig bedenken van strategieën, antwoorden en oplossingen valt hieronder (initiatief tonen).

De hulpzin die de leerkracht gebruikt is: Geef die schroef een zwengel.

Onderbouw basisschool (groep 1 t/m 4)

 • Kan meteen beginnen nadat de leerkracht de opdracht heeft gegeven.
 • Kan eigen opstartproblemen oplossen bijv. weten waar de schaar e.d. te vinden is als hij/zij die nodig heeft en spullen uit zijn/haar laatje pakken.
 • Kan bij groeps/samenwerkingsopdrachten, na een teken van de leerkracht, beginnen zonder af te wachten tot een ander begint.
 • Kan na afronding van een taakje/werkje zonder moeite een volgend werkje opstarten.

Midden- en bovenbouw basisschool (groep 5 t/m 7)

 • Kan na enige oefening een dagelijkse activiteit bestaande uit drie of vier stappen uitvoeren.
 • Kan drie tot vier taken in de klas achter elkaar uitvoeren.
 • Gaat na de instructie direct aan de slag zonder rondlopen, bij anderen kijken of naar de wc gaan.
 • Toont initiatief bij het maken van groepsopdrachten.

Bovenbouw (groep 8)

 • Kan eigen opstartproblemen voldoende oplossen, bijv. de computer reageert niet, schrift is kwijt, potlood of pen moet vervangen worden.
 • Kan met minimaal uitstel een werkplanning maken en handhaven.
 • Kan na afronding van een taak/activiteit zonder moeite een nieuwe taak op- starten.
 • Toont initiatief bij het maken van groepsopdrachten.