NPO

Ten behoeve van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft WSKO De Zeester middels een ‘Schoolscan’ in kaart gebracht hoe de leerlingen er momenteel voor staan. De schoolscan is een aanvulling op het reguliere kwaliteitszorgbeleid en heeft als doel om zicht te krijgen op de vertraging, versnelling en ontstane of verergerde problematiek bij leerlingen als gevolg van de coronacrisis.

Klik hier om de Schoolscan WSKO De Zeester in te zien.