bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 24 mei 2019

Gezonde School

gezonde traktaties.docx.jpg

De Zeester heeft het predicaat "Gezonde School" en daar zijn we trots op! De kinderen geven aan dat ze zicht veilig en prettig voel op school. Natuurlijk is er ook wel eens ruzie. Dit lossen we dan met elkaar op door middel van de Kanjertraining. Alle leerkrachten van De Zeester zijn geschoold om deze training met de kinderen te doen.

We zijn voor de vakantie begonnen met Bewegend Leren. Bewegen en gezond eten hoort bij elkaar. Tijdens de kleine pauze zien we heel veel kinderen met fruit! Ook zien we steeds vaker dat er een flesje water mee wordt gegeven. Wilt u nu ook op een leuke en gezonde manier uw kind laten trakteren? Dan kunt u voor ideeën kijken in een boekje met heel veel leuke traktatievoorbeelden en hoe u ze kunt maken.

Dit boekje ligt op de balie bij de hoofdingang. Kijk gerust eens. Of kijk eens op de site www.gezondtrakteren.nl

Zwemmen in zee

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben vorige maand een theorieles gehad op school over de verschillende stromingen in de zee.
Een mooie aanvulling op deze les is een praktijkles die op 12 juni na schooltijd gegeven wordt door Dreams instructeur Daan.

  Zie bijgevoegde folder

Afspraken over de lunch

brooddoos.jpg

We draaien nu bijna drie jaar een continurooster. We proberen de kwaliteit van de lunch in samenwerking met Simba steeds te verbeteren. De kinderen eten in de klas onder begeleiding van de leerkracht. Daarna hebben de leerkrachten pauze en nemen pedagogisch medewerkers van Simba de begeleiding over samen met 1 personeelslid van De Zeester.

Onderbouw: Deze kinderen eten 15-20 minuten in de klas met de leerkracht. Het is handig als de kinderen een theedoek meenemen naar school zodat ze daarboven kunnen eten. De kleuters die nog niet klaar zijn, eten verder in groep 1-2C. Na het eten gaan alle kinderen naar buiten.

Bovenbouw: Deze kinderen eten 15 minuten in de klas met de leerkracht. Kinderen die daarna niet klaar zijn, nemen hun eten mee naar buiten en eten daar verder.

De kinderen eten dus niet meer op de theatertrap in de aula. Dit zorgde voor onveilige situaties en onrust in de school. Het doel is; gezellig lunchen met elkaar.

 

 

Nieuws uit de MR

Op 15 mei jl. heeft de MR weer vergaderd. Besproken zijn de Dia toets van groep 8, onderwijskundige zaken zoals de visie van de school, de gang van zaken tijdens de lunch van de kinderen, het formatieplan en de komende verkiezingen voor de MR. De volgende en laatste vergadering van dit schooljaar is op maandag 1 juli.

Is de MR iets voor jou?

De Medezeggenschapsraad is een wettelijke verplichting binnen elke basisschool. DeMR bestaat uit evenveel ouders als teamleden. De zittingstermijn voor een MR-lid is drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging voor 3 jaar.  Komend schooljaar zullen twee ouders met ingang van augustus de MR verlaten vanwege zowel verstrijking van de termijn als het doorstromen van een kind naar de middelbare school. Volgens het reglement moeten er verkiezingen worden uitgeschreven. Wij roepen dan ook iedereen op die enthousiast is om mee te denken over het beleid van de school om zich aan te melden.

  Ik wil meer weten over de MR

VR Brillen

De afgelopen twee weken hebben de kinderen les gekregen door middel van een VR Bril. We zijn onder water geweest, in de bergen maar ook in het oor! De kinderen hebben genoten van deze lessen. Volgend jaar komen de brillen zeker weer onze kant op.

 

file-48.jpeg

Belangrijke data

De belangrijkste data staan in de Google Agenda op de website! Dit is slechts een samenvatting/reminder voor de komende weken.

  • 30 mei t/m 3 juni: Hemelvaartsvakantie, alle kinderen zijn vrij.
  • Maandag 10 juni: tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij.
  • Dinsdag 11 juni: groep 2 t/m 7 gaat op schoolreisje, groep 1 is vrij.
  • Donderdag 20 juni: sportdag, programma volgt.
  • Maandag 24 juni: groep 1-2 vrij.
 
Sterrenwerk 25 mei 2018
 
Zeester

Kloosterlaan 4
2681 LB Monster
0174-280337
info@dezeester.wsko.nl

 
Copyright © 2018 Zeester.wsko.nl
Online versie | Afmelden