bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 21 maart 2019
EFplaatjes.jpeg

Executieve functies

Op de Zeester zijn we aan de slag gegaan met de executieve functies. Wat zijn nu precies excecutieve functies? Dit zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag, schakelen we afleidende factoren uit en plannen we de volgorde van handelen. Excecutieve functies kunnen worden gezien als de 'dirigent' van het brein. 

In de Zeester gebruiken we de metafoor van 'de boot'. Het kind is de kapitein en stuurt zijn boot aan om het gewenste doel te bereiken. Met elf kaarten wordt op een eenvoudige manier beschreven wat de verschillende executieve functies inhouden. Iedere maand zal er een andere functie centraal staan in de groepen. In de maand maart is dat de functie 'Taakinitiatie'.

Taakinitiatie helpt je om op tijd en op efficiënte manier met een taak te beginnen. Ook het zelfstandig bedenken van ideeën, strategieën, antwoorden en oplossingen valt hieronder (initiatief tonen). Dit leggen wij uit aan de hand van een schroef van een boot, die de aandrijving verzorgt.

Hulpzin voor het kind: Geef die schroef een zwengel!

 

Spelletjes met executieve functies

Thuis kunt u de executieve functies ook gemakkelijk oefenen door gezelschapsspelletjes te doen met uw kind. Lees meer...

53589020-man-man-schoonmaak-huis-kantoor-schoner-gereedschap-vegen-vuilniscontainer-gereedschappen-conciƫrge-bo.jpg

Nieuwe conciërge "juf Bianka"

We hebben een nieuwe conciërge op de Zeester, ze heet "juf Bianka". Zij helpt ons met kopieerwerk, klusjes in- en rondom de school, pleistersplakken, bestellingen opruimen..... en nog veel meer. Helaas hebben we voor de voorjaarsvakantie afscheid moeten nemen van onze conciërge "juf Toos". Zij kan door gezondheidsproblemen haar taken niet meer uitvoeren. We zullen haar missen op de Zeester.

Vragenlijst oudertevredenheid

Binnenkort krijgt u van ons een vragenlijst toegestuurd. Wij hechten veel waarde aan hoe u over het onderwijs op de Zeester denkt. Ook de leerlingen en de leerkrachten vullen een vragenlijst in. Deze informatie gebruiken wij voor het maken van een nieuw schoolplan, wat eens in de vijf jaar wordt geschreven. 

Wij zouden het erg fijn vinden om van u een ingevulde vragenlijst retour te krijgen, deze waardevolle informatie helpt ons, de kwaliteit van onderwijs op de Zeester te verbeteren. 

Inschrijving nieuwe leerlingen

We hebben veel ouders die geïnteresseerd zijn in de Zeester. We hebben regelmatig rondleidingen en inschrijvingen van nieuwe leerlingen. Denkt u er ook aan om broertjes/zusjes van uw oudste kind(eren) op tijd in te schrijven?

Ouders die hun kind hebben ingeschreven krijgen ook direct deze nieuwsbrief. Kinderen die bijna vier jaar worden krijgen ongeveer 6 weken van te voren een berichtje van de leerkracht. De leerkracht spreekt  een 'huisbezoek' af als hun oudste kind voor het eerst naar school gaat.

Er worden ongeveer vier momenten afgesproken om te komen wennen op school. Als uw kind vier jaar is geworden mag het alle dagen naar school komen. Mocht u vijf weken voor de vierde verjaardag van uw kind nog niets gehoord hebben, vragen wij u om contact te zoeken met de school.

In september zal er een informatieavond georganiseerd worden. Alle ouders van de kinderen die in dat schooljaar vier jaar worden, worden uitgenodigd. Deze avond vindt dus niet meer plaats in juni, zoals vorig jaar.

vector-illustratie-van-een-detective-van-de-inspecteur-22079808.jpg

Bezoek van de inspecteur

Op 19 februari heeft de onderwijsinspecteur een bezoek gebracht aan de Zeester. Wij hebben trots over onze school verteld. De inspecteur heeft in vier verschillende groepen gekeken. Hij heeft mooie dingen gezien, maar ook tips gegeven hoe wij de kwaliteit van het onderwijs op de Zeester kunnen verbeteren. Deze tips kunnen wij goed gebruiken bij het maken van het nieuwe schoolplan en het invullen van de studiedagen van de leerkrachten. 

 

Ziekzijn.gif

Besmettelijke ziektes

Het komt wel eens voor dat er een ouder aangeeft dat zijn/haar kind een besmettelijke ziekte heeft. Zo hebben we de afgelopen maand te maken gehad met; gordelroos, waterpokken en roodvonk. Wij houden u op de hoogte via Klasbord, als het om een medeleerling van uw kind gaat, of via de schoolmail als er meerde gevallen bekend zijn binnen de school. Kinderen die een besmettelijke ziekte hebben, zijn voordat zij zich werkelijk ziek voelen, al besmet (incubatietijd). Kinderen die zich ziek voelen blijven natuurlijk thuis. Als een kind zich weer goed voelt, kan het weer naar school. Vaak geeft de huisarts daarin de ouders ook advies. Als school vragen wij altijd informatie op bij het RIVM en de GGZ, hoe wij moeten handelen. Als ouders kunt u er op letten dat uw kind voldoende weerstand opbouwt door uw kind gezonde voeding, voldoende nachtrust en beweging te geven. Kinderen met een goede weerstand hebben minder kans om de besmetting over te nemen. 

Fotograaf

Woensdag 3 april komt de fotograaf. 's Ochtends worden de groepsfoto 's gemaakt en de individuele foto 's. 's Middags kunt u zich intekenen voor de broertjes/zusjes foto. Op woensdag 27 maart zullen deze lijsten in de centrale hal hangen. Meer info...

Kledingactie MOV-Westland

Op 13 april is er weer de inzamelingsactie van kleding, schoeisel, riemen, gordijnen, dekens en lakens. De opbrengst komt ten goede aan de Westlandse missionarissen, zusters en stichtingen die de MOV idealen uitdragen. De bouw van een school in Batelling in Gambia is het doel van dit jaar. Lees meer...

Belangrijke data

vrijdag 22 maart: Sterrenpodium

25 t/m 29 maart: Week van het geld

dinsdag 26 maart: Studiedag de kinderen zijn vrij

woensdag 27 maart: Intekenen voor broertjes/zusjes fotograaf

vrijdag 29 maart: Spelletjesmiddag voor groep 1-2

maandag 1 april: Groep 1-2 vrij

1 t/m 5 april: Bewegend Leren project

woensdag 3 april: Schoolfotograaf en de Grote Rekendag

vrijdag 5 april: Workshops door Dreams (skateboarden en veiligheid in zee)

woensdag 10 april: Schoolvoetbaltoernooi

vrijdag 12 april: Koningsspelen (ochtendgymnastiek en ontbijt op school)

Bewegend Leren projectweek

Van 1 t/m 5 april zullen alle leerkrachten het Bewegend Leren heel bewust tijdens de lessen gaan inzetten. Zij worden begeleid door de werkgroep Bewegend Leren.

 

Bewegend leren.jpg
 
Sterrenwerk 25 mei 2018
 
Zeester

Kloosterlaan 4
2681 LB Monster
0174-280337
info@dezeester.wsko.nl

 
Copyright © 2018 Zeester.wsko.nl
Online versie | Afmelden