bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 4 juli 2019

Nieuw schooljaar

Helaas gaan we binnenkort afscheid nemen van onze kanjers uit groep 8. Iedere dag mag meegenieten van het instuderen van de teksten en de liedjes. Wat zal het stil zijn....

Bij afscheid nemen hoor ook weer een nieuw begin, een nieuw schooljaar. In het nieuwe schooljaar gaan we starten met 11 groepen i.p.v. 12 groepen. We hebben na de fusie van de scholen (Het Kompas en Aloysius) een paar jaar 'fusiegeld' ontvangen, dit stopt het komend schooljaar. Kleine groepen (minder dan 25 leerlingen) zijn daardoor niet meer betaalbaar. Dit houdt in dat de kinderen van de huidige groepen 3 samen één groep 4 worden. 

Gelukkig hebben we heel veel nieuwe aanmeldingen van kinderen die komend jaar naar De Zeester komen. Daar zijn we heel trots op! 

Namens het hele team wensen wij iedereen alvast een fijne vakantie toe!

 

images.jpeg

Indeling van de leerkrachten

De indeling van de leerkrachten, de formatie, is weer rond. We zijn blij dat we weer een mooi team hebben kunnen formeren. Dit houdt het volgende in voor de groepsindeling voor schooljaar 2019-2020:

Groep 1-2 A: juf Kim en juf Monique

Groep 1-2 B: juf Els en juf Karin t/m december, vanaf januari juf Thu

Groep 1-2 C: juf Wendy R. en juf Patricia

Groep 2-3: juf Erica en juf Annelies

Groep 3: juf Mariëtte en juf Dorine

Groep 4: juf Elly en juf Wendy G.

Groep 5: juf Thu en juf Jorine (juf Miriam R, werkt hard aan haar herstel en neemt de werkzaamheden van juf Thu over zodra dit kan).

Groep 6: juf Wenda

Groep 6/7: juf Corina en juf Wietske

Groep 7: juf Annemieke en juf Daniëlle

Groep 8: meester Yuri

Natuurlijk bestaat ons team uit nog meer gedreven mensen. De uitgebreide taakbeschrijving van ons team staat beschreven in de nieuwe Schoolgids. Deze ontvangt u aan het begin van het nieuwe schooljaar.

 

Met pensioen

Een aantal leerkrachten lopen tegen hun pensioenleeftijd aan. Juf Els en juf Karin zullen in december met pensioen gaan. Voor de andere leerkrachten is het nog even afwachten. Er ligt een principeakkoord voor vernieuwing van het pensioenstelsel. Hierdoor zullen er een aantal leerkrachten (eerder) met persioen gaan. 

Nieuws van de MR

Op 1 juli heeft laatste MR vergadering van het schooljaar plaatsgevonden.
Besproken zijn de MR verkiezingen, de schoolgids, de jaarplanning, formatieplan en tussenschoolse opvang.

Er is nog uitleg gegeven over het verschil tussen CITO toetsen en METHODE toetsen. Bij de CITO meten we wat de kinderen weten over een langere periode, algemene kennis en ontwikkeling. Tijdens de methodetoetsen meten we de kennis over een kortere periode. Deze toets nemen we na ieder lesblok af. 

 

Binnenkort kunt u stemmen op een nieuw ouderlid voor de MR!

Nieuws van de OV

Sportdag.jpg

Hierbij het laatste bericht vanuit de OV van dit schooljaar.

De dag na Pinksteren zijn ( bijna) alle leerlingen op schoolreis geweest. Enkele OV-leden waren erbij en hebben een gezellige dag gehad met daarbij super mooi weer. Namens de OV kregen alle leerlingen een heerlijk ijsje.

Helaas waren de weersvoorspellingen voor de sportdag minder mooi en werd besloten om deze af te blazen, de leerkrachten wilden het risico niet nemen. Vanuit de OV hadden we lekkere mini komkommers, banaantjes en tomaatjes gesponsord gekregen van Jeroen uit groep 7 en oud leerlinge Floortje. Bedankt hiervoor. Dit hebben we uitgedeeld in alle klassen zodat ze dit tijdens de pauze konden eten. Voor de jongste leerlingen van de school had de OV Jerry de goochelaar als verrassing geregeld, de kids hebben genoten van de voorstelling!

Met nog 1 belangrijke voorbereiding is de OV nog druk bezig, de afscheidsavond van groep 8 op dinsdag 16 juli. Wij wensen de ouders en leerlingen namens de OV een gezellige en bijzondere avond toe. Geniet ervan!

Voor volgend schooljaar staan de OV vergaderingen alweer gepland, helaas gaan wij afscheid nemen van een OV collega, die na 10 jaar ermee stopt. Lianne, super bedankt voor je enorme inzet!

Gezocht: een nieuwe voorzitter van de GMR

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter. Dit kan zowel een personeelslid als een ouder zijn. Als u wilt meepraten met het WSKO-bestuur over zaken die alle WSKO-scholen
aangaan, dan is deze functie misschien iets voor u. De medezeggenschap op scholen en de rol van de GMR zijn vastgelegd in de wet. De GMR overlegt met het bestuur van de stichting over zaken die alle scholen van WSKO aangaan en dus een individuele school overstijgen. Daarnaast heeft de GMR twee maal per jaar overleg met de Raad van Toezicht. Onderwerpen die het afgelopen jaar zijn besproken zijn onder andere:

 • Aansluiting Jozefschool Schipluiden bij de WSKO
 • AVG (Privacyverklaring)
 • Koersplan WSKO en de opvolging daarvan
 • Formatieplan (jaarlijks terugkerend)
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


De GMR bestaat uit zowel ouders (oudergeleding) als leerkrachten (personeelsgeleding).
Mocht u geïnteresseerd zijn en meer willen weten over de GMR of de rol van voorzitter, dan kunt u contact met de huidige voorzitter, Laura Piket, opnemen via het mailadres van de GMR (gmr@wsko.nl).

 

Gezocht: luizenmoeders

luizenleven.jpg

Wie komt ons team versterken? Op woensdagochtend na iedere schoolvakantie (5x per jaar) gaan we een uurtje pluizen. Hoe meer mensen, hoe minder luis, hoe sneller het is gebeurd. Geef je op bij juf Carmen. 

Gezocht: vrachtwagen voor kamp

De kinderen van de komende groep 8 gaan van dinsdag 8 t/m vrijdag 11 oktober op kamp in Loon op Zand. Het is fantastisch om in de omgeving te fietsen. Dan is het wel handig als de fietsen in Loon op Zand staan. We zijn dus op zoek naar iemand met een vrachtauto die op dinsdag 8 oktober de fietsen naar het kamphuis en die op vrijdag 11 oktober de fietsen wil terug halen. Het mogen natuurlijk ook twee verschillende auto's zijn. Kortom: "Wie helpt ons uit de nood?"

Aanmelden kan via juf Wietske, meerster Yuri of via info@dezeester.wsko.nl

Filmpje van Peter Zuidgeest

Peter Zuidgeest (vorige directeur) heeft de afgelopen maand een filmpje opgenomen voor Verus. Verus is de organisatie van katholieke en christelijke schoolbesturen in Nederland. Hij wil dit graag met jullie delen. Niet alleen, omdat er een interview met hem in staat of dat Annemiek van Lier als leerkracht/ouder van De Zeester met haar dochters er een rol inspeelt, maar juist omdat dit thema hem raakt en het een invulling geeft aan de minder tastbare zaken waar we ook mee te maken hebben.

https://www.youtube.com/watch?v=eTW7U_48EVM&feature=youtu.be

 

DSC_4049.jpg

Eerste heilige communie

Charlotte, Thijmen, Dave en Xavi mochten hun Eerste Heilige Communie doen. Wat zagen ze er mooi uit! Ze hebben goed voorgelezen en meegezongen met de liedjes van MOJEKO.

Afgelaste sportdag met goochelaar

goochelaar.jpg

Helaas ging de sportdag niet door vanwege het slechte weer.

Gelukkig hadden we wel een goochelaar!

b40cfc7c-187d-46a5-9d31-805ab3b59ab3.jpeg

Groep 4 Korfbalkanjers!

De kinderen uit groep 4 zijn kampioen geworden tijdens het korfbaltoernooi, gefeliciteerd!

file-51.jpeg

Badjesdag voor de onderbouw

Wat hebben we fijn met water gespeeld! Buiten was het lekker warm en binnen heerlijk koel.

Belangrijke data

 • Zaterdag 6 juli: schoolhandbaltoornooi bij Westlandia
 • Maandag 8 juli: schoonmaakavond voor groepen 1-2 en 2-3
 • Donderdag 11 juli: groep 2 gaat wennen in groep 3
 • Maandag 15 juli: de kinderen krijgen een rapport mee
 • Dinsdag 16 juli: afscheidsavond groep 8
 • Woensdag 17 juli: we schuiven groep 8 de deur uit
 • Donderdag 18 juli: de kinderen gaan een uurtje wennen bij hun nieuwe juf/meester. Voor kinderen die 4 jaar worden, zijn er andere wenmomenten in overleg met de leerkrachten.
 • Vrijdag 19 juli: 12.00 uur start de vakantie
 • Maandag 2 spetember: start nieuwschooljaar
 • Woensdag 18 september: "Gelukkig nieuw schooljaar" een nieuwjaarsreceptie waar de kinderen zelf aan ouders vertellen wat zij komend jaar gaan leren. Probeer deze ochtend vrij te houden. Nadere informatie volgt nog. 
Overzicht vakanties en vrije dagen

Bedankt lieve ouders!

Bedankt lieve ouders voor alle hulp van het afgelopen schooljaar. Ik heb genoten van jullie inzet. Er is geen dag voorbij gegaan zonder hulpouders in de school. Van luizenpluizen, spelletjes doen, meedenken met beleid, organiseren van festiviteiten,begeleiden van kinderen tijdens uitjes, het vrijnemen voor de sportdag, technieklessen, flitsen, decorbouwen en nog veel meer!! Ontzettend bedankt voor de tijd die jullie in de kinderen op De Zeester willen steken. Namens het hele team dank jullie wel!

 
Sterrenwerk 25 mei 2018
 
Zeester

Kloosterlaan 4
2681 LB Monster
0174-280337
info@dezeester.wsko.nl

 
Copyright © 2018 Zeester.wsko.nl
Online versie | Afmelden