bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 8 februari 2019

Rapporten

Volgende week vrijdag 15 februari zullen de kinderen hun rapport mee naar huis krijgen. In deze week kunt u zich inschrijven voor een ouder (-kind) gesprek. U ontvangt hiervoor een link in uw mailbox.

Vanaf dit schooljaar krijgen de kleuters een ander soort rapport mee dan u gewend bent. Dit omdat wij nu in de groepen 1 en 2 werken met de “Leerlijnen Jonge Kind”, die geregistreerd worden in het leerlingvolgsysteem ParnasSys.                                                                                        

Vanaf nu krijgt u een document waarop staat beschreven hoe uw kind zich ontwikkelt op de leergebieden; rekenen, taal, motoriek en spel. Het “sociaal- en emotionele” aspect wordt met u tijdens de oudergesprekken besproken. Hiervan zal een rapportage komen in het laatste rapport van uw kind. De kinderen van groep 2 krijgen tweemaal per jaar een rapport (februari en juli). De kinderen van groep 1 alleen in juli.

Uitleg over de leerlijnen zal in het eerste rapport van uw kind bijgevoegd worden.

 

Ouderportaal tijdelijk gesloten

Het ouderportaal is tijdelijk gesloten, zodat de leerkrachten de tijd hebben om de Citotoetsen van de afgelopen periode in te voeren en aan het rapport te kunnen werken. Voor 4 maart zal het ouderportaal weer worden opengezet.

Bewegend leren

Bewegend leren.jpg

In steeds meer groepen wordt het "bewegend leren" zichtbaar (en ook hoorbaar!). Kinderen die de tafels springen, die letters dansen, die sommen rennen en nog veel meer. De kinderen vinden het leuk om bewegend te leren en krijgen een goede afwisseling tussen een luisterhouding, werkhouding (achter het chromebook) en beweging. De werkgroep "bewegend leren" geeft ons adviezen tijdens vergaderingen, waar we ook ideeën met elkaar uitwisselen.

Carnaval

Op dinsdag 5 maart vieren we carnaval. Deze katholieke traditie vindt plaats voor aanvang van de "vastentijd", 40 dagen voor Pasen. De kinderen mogen op deze dag verkleed naar school komen. 's Middags is er een gezellig programma. U krijgt hier nog informatie over vanuit de werkgroep.

TSO (tussen schoolse opvang)

De werkgroep TSO, komt regelmatig bij elkaar om de TSO te evalueren en te verbeteren. In deze werkgroep zit personeel van de Zeester en Simba. Vanaf half januari zijn we gestart met de "speelpleinbeurt" en het "spel van de dag". Elke groep heeft een hele week de "speelpleinbeurt". Zij zorgen voor de speelmaterialen, schoonhouden van het schoolplein en kiezen het "spel van de dag". Dit spel wordt aangeboden door juf Kim of juf Bianca van Simba. Op deze manier willen we de kinderen betrekken en mede verantwoordelijk maken over de materialen, het plein en de activiteiten tijdens de TSO.

Heeft u goede ideeën voor de TSO? Laat het ons dan weten, info@dezeester.wsko.nl

Denkt u ook nog aan de betaling voor het continurooster? Bedankt!

 

 

H. Vormsel groep 8

Jongeren uit de parochies van ’s-Gravenzande, Poeldijk, Wateringen, Monster en Kwintsheul zullen het H. Vormsel ontvangen. Daar horen ook onze kinderen uit groep 8 bij. Deze viering vindt plaats op zaterdag 16 februari om 19.00 uur in de H. Machutuskerk te Monster.

Het jongerenkoor ‘Corbulo’ zal zorgen voor de muzikale omlijsting. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen.

Vervanging bij ziekte

ziek.jpg

De directies van WSKO hebben deze week in gezamenlijkheid besloten om niet mee te doen aan de oproep van hun vakbond (Algemene Vereniging Schoolleiders) om in de week van 4 tot en met 8 februari de vervanging van zieke werknemers niet in te vullen. Opzet was om hiermee te benadrukken dat er onevenredig veel tijd en werkdruk ontstaat om vervangingen te organiseren. Bijvoorbeeld bij het verdelen van een groep over andere klassen, intern begeleiders voor de klas te zetten, het naar huis moeten sturen van klassen. Zowel directies als bestuur onderkennen dit probleem, maar willen kinderen en ouders er in dit geval niet mee confronteren. Er zal dus alles aan gedaan worden om bij ziekte van werknemers de kinderen binnen de school op te vangen. Woensdagmiddag is juf Corina ziek naar huis gegaan. Juf Annemieke en juf Carmen hebben de groep kunnen opvangen. Op vrijdag was juf Wietske er. Het kan in de toekomst voorkomen dat in uitzonderlijke situaties onze school niets anders kan dan uw kind wel naar huis te sturen, maar u wordt hierover altijd geïnformeerd. Over een eventuele landelijke staking op 15 maart a.s. hoort u nog van ons.

Belangrijke data:

  • vrijdag 15 februari: kinderen krijgen het rapport mee
  • zaterdag 16 februari: 19.00 uur H. Vormselviering
  • 18 t/m 21 februari: ouder- kindgesprekken
  • donderdag 21 februari: groep 3 en groep 5/6 naar Villa Zebra
  • donderdag 21 februari: speelgoedmiddag groep 1-2
  • vrijdag 22 februari: groep 1 t/m 8 roostervrij
  • 25 t/m 1 maart: voorjaarsvakantie
  • dinsdag 5 maart: carnaval
 
Sterrenwerk 25 mei 2018
 
Zeester

Kloosterlaan 4
2681 LB Monster
0174-280337
info@dezeester.wsko.nl

 
Copyright © 2018 Zeester.wsko.nl
Online versie | Afmelden