bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 8 november 2018

Rapporten en oudergesprekken

001~oudergesprek.png

Op 23 november zullen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun eerste rapport mee naar huis krijgen. De kinderen van groep 1-2 krijgen in februari ook een rapport. In de week daaropvolgend vinden de oudergesprekken plaats voor groep 1 t/m 8. Vanaf groep 5 wordt uw kind ook verwacht bij het gesprek. U kunt zich hier volgende week digitaal inschrijven voor deze gesprekken.

Zindelijkheid

Zindelijk zijn kinderen die zelfstandig naar het toilet gaan, controle hebben over hun ontlasting en plassen en zelf hun billen kunnen afvegen en weer aankleden. Is dit niet het geval, is het niet de taak van de school om uw kind zindelijk te maken. Deze taak ligt bij de ouders.

Als uw kind rond het vierde jaar niet zindelijk is, blijft het thuis totdat het wel zindelijk is. Het kind moet rond het vijfde jaar zindelijk zijn, het is dan leerplichtig.

Kinderen komen niet met een luier aan naar school, tenzij er medisch iets aan de hand is (doktersverklaring). Luiers worden niet door onderwijskundig personeel verschoond.

Heeft het kind in zijn/haar broek gepoept dan bellen we ouders om het kind op school te verschonen. Ouders kunnen eventueel hun kind douchen in het kamertje bij de gymzaal. Mocht u niet in staat zijn om direct te komen, dan gaan we ervan uit dat u iemand anders stuurt.

Nieuws vanuit de MR

De medezeggenschapsraad is een meedenkend orgaan binnen de Zeester. In de MR zitten 3 leerkrachten en 3 ouders, samen met de directuer denken zij mee over het beleid van de Zeester.

De volgende onderwerpen zijn besproken in de afgelopen MR vergadering van maandag 29 oktober.

-       Inzet van geld dat specifiek bestemd is voor werkdrukverlaging

-       Zorg rondom het leerkrachten tekort

-       Arbo en RI&E (Risico Inventarisatie en evaluatie)

-       Scholing van leerkrachten, geplande trainingen en opfris cursusen voor nieuwe leerkrachten

-       Planning van ADV/vrije dagen in nieuwe schooljaar

Luizenpluizers gezocht!

hoofdluis.jpg

Na iedere schoolvakantie is er op woensdag een luizencontrole. Om deze controle zo snel mogelijk te laten verlopen, zoeken wij mensen die willen helpen met pluizen! We doen dit 5-6 keer per jaar en velen handen.....

Graag opgeven bij Carmen van der Knaap.

Geen schoolmelk meer per 1 januari 2019

Het schoolmelk contract stopt per 1 januari 2019. Op de Zeester drinken te weinig kinderen schoolmelk, moeten we veel schoolmelk weggooien en staat er een grote lege koelkast te draaien voor een paar pakjes melk. Kinderen met een abonnement hoeven niets te doen, het contract met Campina wordt atomatisch gestopt.

Continurooster en buitenspelen

Wat fijn dat een groot deel van de ouders hun bijdrage hebben geleverd voor het continurooster. De kinderen genieten van de nieuwe materialen. Inmiddels hebben we Schoolplein14 geopend en zullen we de komende tijd blijven inversteren in buitenspeelmateriaal voor de kinderen. Dit kan alleen als iedereen zijn bijdrage voor het continurooster betaald. Hoe de bijdrage tot stand is gekomen, leest u hier...

Bewegend leren

Rekentrap.png

Bewegend leren
Zoals u weet is onze school een Gezonde School. Op gebied van Welbevinden (Kanjertraining) en Bewegen en Sport zijn wij gecertificeerd. Dit schooljaar zijn er drie leerkrachten die een train-de-trainer cursus voor bewegend leren volgen. De cursus duurt het hele schooljaar. Met een kick off gepland in de week van 1-5 april 2019. 


Bewegend leren en leren bewegen wordt steeds belangrijker voor onze leerlingen. De digitale wereld trekt en buiten spelen is niet altijd meer een vanzelfsprekend iets. Graag willen juf Mariëtte, juf Jorine en juf Miriam hier op school mee aan de slag. Alle leerkrachten van het team worden ook betrokken in deze ontwikkeling tijdens vergaderingen en worden geënthousiasmeerd om aan de slag te gaan in de klas, in de school of op het schoolplein. Het aanbieden van rekenen of taal op een bewegende manier geeft ook de leerlingen een nieuwe boost aan energie en het gaat niet ten koste van de lestijd, maar draagt er juist aan bij. De komende periode zal het team hierin verder groeien en in de praktijk aan de slag gaan. Ook wordt er nagedacht over hoe er in en om de school voor het toepassen van bewegend leren dingen kunnen worden opgepimpt. Denk bijvoorbeeld aan een trap met cijfers, de (reken)tafels, kilometers of andere mogelijkheden op de wanden. 

Heeft u een leuk idee voor bewegend leren? Stuur een mailtje naar m.broch@dezeester.wsko.nl 
 

Verlof aanvragen

De kinderen hebben vakantie volgens het jaarlijkse, regionaal vastgestelde vakantierooster. Het vrijgeven voor vakantie buiten het vastgestelde vakantierooster staat de wet - behoudens bijzondere omstandigheden - niet toe. Helaas zien we wel steeds meer gebeuren dat ouders voor een vakantie vrij vragen. We zijn genoodzaakt om daar geen toestemming meer voor te geven. Lees verder...

Belangrijke data

groep 5-6.jpeg
  • Maandag 12 november: Sint Maarten
  • Zaterdag 17 november: Aankomst Sinterklaas
  • Maandag 19 november: Inloopkwartiertje groep 1 t/m 8
  • Donderdag 22 november: Studiedag voor het team, leerlingen vrij
  • Vrijdag 23 november: Eerste rapport voor groep 3 t/m 8
  • 26 t/m 29 november: Ouder- (en kind) gesprekken groep 1 t/m 8
  • Donderdag 29 november: Speletjesmiddag groep 1-2
  • Vrijdag 30 november: groep 1 t/m 8 roostervrij
 
Sterrenwerk 25 mei 2018
 
Zeester

Kloosterlaan 4
2681 LB Monster
0174-280337
info@dezeester.wsko.nl

 
Copyright © 2018 Zeester.wsko.nl
Online versie | Afmelden