Oudervereniging

De oudervereniging van onze school bestaat uit enthousiaste ouders en vervult een belangrijke taak binnen onze school. De leden komen ca. acht keer per jaar bijeen om initiatieven te nemen op diverse terreinen, zoals bv. het helpen organiseren van feesten (sint, kerst, jubilea, schoolfeesten) en thema-avonden, het afscheidsfeest van groep 8, enz, enz.

Mailadres van de OV:  oudervereniging@dezeester.wsko.nl

Klik hier om de statuten van de Oudervereniging in te zien.

Vanuit het team onderhouden twee leerkrachten het contact met de vereniging. Elke groep heeft ook een klassenouder. De naam hiervan is bekend bij de leerkracht en de oudervereniging.

Huidige leden van de oudervereniging

Debbie Hage Voorzitter
Lianne van Vliet Vice-voorzitter
Tonnie Schmitz Penningmeester
Mariska Kruijt Secretaris
Ilse Baatje  
Jeanette Hofstede  
Nance Baatje  
Mireille Verschuur  
Nicole Duijvesteijn  
Marleen van der Wel  
Denise Riethoven  
Jorine Mes Leerkracht
Mariëtte van Paassen Leerkracht