Groepen 1/2 naar het museum

Begin maart mochten de kleuters van groepen 1/2a, 1/2b en 1/2e van De Zeester het Mauritshuis in Den Haag bezoeken. Aan de hand van het prentenboek Maurits Muis werd er in de klas al naartoe geleefd.

Na de busreis, al een hele belevenis op zich, werden de kinderen ontvangen door een vriendelijke medewerkster van het museum. Zij gaf uitleg en een rondleiding, waarbij stil werd gestaan bij de mooie schilderijen en natuurlijk liet zij ook Maurits Muis zien! Het museum heeft veel indruk gemaakt op de leerlingen.

Tot slot mochten ze als echte kunstenaars hun eigen schilderij schilderen. Een geweldig besluit van een mooie dag.

Een leuk, gezellig en leerzaam uitstapje! Alle ouders die als hulp meegingen: bedankt voor jullie tijd en inzet!

Dinsdag 10 maart a.s. gaan ook de groepen 1/2c en 2/3 naar het Mauritshuis.