Aandachtsfunctionaris

Oog voor het kind

Op De Zeester zijn twee aandachtsfunctionarissen werkzaam, leerkracht Thu Hartman en intern begeleider Janneke Geluk.

De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij het waarnemen en melden van kindermishandeling en huiselijk geweld, kortom situaties waarbij de veiligheid en/of gezondheid van het kind in gevaar is of dreigt te komen.

De aandachtsfunctionaris:

  • herkent signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld;
  • heeft overleg met de leerkracht bij zorg over een leerling aan de hand van waargenomen signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld;
  • voert de afspraken uit die zijn voortgekomen uit het overleg met de (ouders en) leerkracht, zoals observeren en documenteren;
  • bespreekt de resultaten van de ondernomen stappen met de intern begeleider en directie.

Contact met de aandachtsfunctionaris zal bij voorkeur mondeling verlopen (op afspraak). Dit om onduidelijkheden die bij schriftelijk/digitaal overleg kunnen ontstaan, te vermijden en omdat het leerkrachten betreft die voor de groep staan.


De aandachtsfunctionarissen zijn te bereiken op:

Telefoon: 0174-280337

Janneke Geluk maandag en donderdag
Thu Hartman maandag t/m vrijdag
Sandra de Vreeze maandag